Personen die door hun taak of functie betrokken zijn bij het gebeurde.

Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten

Wat te doen

1.Richt je naar de instructies van de leidinggevenden.

2. Stel je vragen (eerst) aan je leidinggevende en niet aan andere medewerkers/collega’s.

 

Wat NIET doen

 • Met anderen over deze kwestie spreken. Worden de emoties je teveel? Spreek daarover met je leidinggevende.
 • Eigen initiatief ondernemen. Zelf conclusies trekken of proberen de waarheid te achterhalen. Niets is zo funest in dit soort situaties als dat iedereen maar doet wat goed is in eigen ogen.
  Processen worden dan onbeheersbaar en de emoties worden leidend in plaats van verstandig en weloverwogen beleid. Bedenk dat de leidinggevende redenen heeft voor zijn besluiten en ook verantwoordelijk is
 • Zelf de waarheid proberen te achterhalen. Waarheidsvinding is de taak van politie en zedenrecherche. Alleen zij hebben daarvoor de expertise en de juiste functionarissen. Jij bent niet verantwoordelijk voor wat het vermoedelijke slachtoffer meedeelt.
 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
ordening en eenheid is belangrijk in deze toestanden
 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/kerk/

Naar homepage in nieuw tabblad http://www.misbruikindekerk.nl/