Leden, bezoekers en op afstand betrokkenen van de kerk of gemeente

 

Wat te doen

Heb je dringende vragen? stel die dan aan de daarvoor aangewezen personen, zoals leidinggevenden of woordvoerder. Praat er verder beperkt over en dan nog alleen in termen van bekend gemaakte mededelingen.

Het bestuur heeft ten alle tijde de leiding en maakt zo snel mogelijk bekend wie betrouwbare informatie verstrekt en vragen beantwoordt.

In geval van geruchtenvorming moet de bron daarvan meteen door of namens het bestuur gehoord en eventueel gecorrigeerd worden. Onder leiding van degene die hem/haar heeft gecorrigeerd dient deze bron het gerucht uit de wereld te helpen. Het bestuur controleert of dit ook echt gebeurt en volgt dit totdat het hele proces verleden tijd is.

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Wat NIET doen

 • Met anderen indringend spreken over de kwestie, of luisteren naar anderen die er veel en lang over spreken. Verwijs altijd naar de daarvoor aangewezen personen. Alles weten maakt, zeker in deze gevallen, niet gelukkig.
 • Standpunten innemen op grond van geruchten, voorbarige conclusies en of veronderstellingen.
 • Partijschappen vormen en acties ondernemen. Er ontstaat als snel polarisatie met uitgesproken meningen die niet bijdragen aan oplossingen.
 • Houdt het gebeuren je te veel bezig? Dan kan het kan verstandig uitpakken voorlopig even niet of beperkt aan bijeenkomsten deel te nemen, tot de rust bij jezelf is weergekeerd.
 
 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/leden/

Naar homepage in nieuw tabblad www.misbruikindekerk.nl/