Leidinggevende van organisatorische eenheid die door zijn/haar taak of functie betrokken is bij het gebeurde.

 

Wat te doen

1.Raadpleeg de betreffende protocollen van uw organisatie en houd je daar aan.

2. Licht direct de bestuursverantwoordelijke in. Dit zijn zeer urgente zaken die voorrang behoeven op alle lopende zaken.

3. Het zal je veel tijd energie aan kosten en mogelijk ook emotioneel raken. Reserveer tijd voor de komende dagen, weken en nog langer. Overweeg alvast taken tijdelijk over te dragen. Zorg dat je bereikbaar en beschikbaar bent.

4. Houd rekening met de mogelijkheid dat er nu meer meldingen komen. Besef dat sommige betrokkenen mogelijk eerder ergens bij betrokken waren als dader, slachtoffer of vals beschuldigde. Of van zo iemand partner of direct familielid is. Vaak zijn deze geschiedenissen niet volledig bekend.

5. Onderhoud het contact met betrokkenen minimaal op hetzelfde wijze en niveau als de tijd voor deze kwestie. Veel betrokkenen bij seksueel misbruik klagen over een plotseling isolement, omdat mensen hen uit verlegenheid gaan ontwijken. Wees je hiervan bewust en onderhoud de contacten dus actief en minstens even frequent als voorheen.

Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten

Wat NIET doen

Anders handelen dan het protocol voorschrijft.  

Voorbarige conclusies trekken, veronderstellingen uiten of proberen de waarheid te achter halen. Zie voor waarheidsvinding   www.misbruikindekerk.nl/waarnemer/ en scroll naar beneden.

Zonder overleg en ruggespraak zelfstandig besluiten nemen.

Riskante gemeenplaatsen als leidend gebruiken, zoals “zal wel weer een storm in een glas water zijn”, “als je er zo bij loopt vraag je er om”, “dat bestaat toch niet”, “waar rook is is vuur”, “er zal wel meer aan de hand zijn”, “zo`n vaart zal het toch niet lopen”.

Zonder protocol of raadplegen van SMPR aan de slag gaan. Heeft je kerk of gemeente geen protocol? Baseer je dan op het protocol van de Protestantse Kerk: ‘Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties’ Verkrijgbaar bij de webwinkel van PKN.

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
een protocol is onmisbaar

www.webwinkel.pkn.nl/smpr-protocol/4200-0009

 
 

Protocol is noodzaak

Protocollen voorkomen dat in heftige situaties met de bijbehorende emoties foute keuzes worden gemaakt. Daarom dienen ze strikt te worden nagekomen, ook al komt het je op het moment zelf onlogisch voor. Wanneer er iets misgaat in het proces, kun je daarvoor verantwoordelijk worden gehouden wanneer je protocollen hebt genegeerd.

Ook heel goed bruikbaar is de werkmap “DOEN WAT JE MOET DOEN” van de SMPR.

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

www.webwinkel.pkn.nl/smpr-doen-wat-je-moet-doen/4200-0099

 
 

 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/leidinggevende/

Naar homepage in nieuw tabblad www.misbruikindekerk.nl/