Lid pastoraat die als enige rechtstreeks communiceert met het (vermoedelijke) slachtoffer

 

Wat te doen

1. De eindverantwoordelijke voor pastoraat zorgt dat een van zijn teamleden het slachtoffer bijstaat.

2. De eindverantwoordelijke voor pastoraat laat ook twee (andere!) teamleden het contact met de (vermoedelijke) vermoedelijke dader(s) onderhouden. De eindverantwoordelijke pastoraat houdt zelf afstand van slachtoffer en (vermoedelijk) dader. De teamleden maken daarbij gebruik van de expertise van gespecialiseerde externe adviseurs en politie.

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

De eindverantwoordelijke pastoraat houdt de regie over het pastorale proces en overlegt met het bestuur en, onder hun leiding, met de woordvoerder.

Zijn/haar taak is onder meer om te voorkomen dat emotionele betrokkenheid de boventoon gaat voeren.

Voor het pastorale team geldt: open communicatie intern, zwijgzaamheid naar buiten. Beperk daarom het aantal contacten. Dat voorkomt dat je meer vragen krijgt dan je kan en wilt beantwoorden.  Check feiten, vraag proactief om verduidelijking

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
een goed gesprek
 

Wat NIET doen

 • Informatie achterhouden voor mede-teamledenVoor het pastorale team geldt: open communicatie intern, zwijgzaamheid naar buiten. Beperk daarom het aantal contacten. Dat voorkomt dat je meer vragen krijgt dan je kan en wilt beantwoorden.
 • Onduidelijkheden laten bestaan Check feiten, vraag proactief om verduidelijking.
 • Beoordelen Er bestaan in de literatuur lijstjes met kenmerken van (potentiële) slachtoffers. Daarin staan kenmerken als: plotseling slechter presteren op school, gedragsproblemen etc. Deze lijstjes hebben echt geen zin, omdat er geen eenduidige kenmerken zijn die slachtoffers van seksueel misbruik typeren. Soms lijken achteraf wel symptomen aan te wijzen. Maar in veel andere gevallen blijken diezelfde symptomen dan weer helemaal niet met seksueel misbruik samen te hangen
 

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Conflict van plichten

Er is sprake van een ‘conflict van plichten’ wanneer men aan geheimhouding gebonden is, maar tegelijkertijd de morele plicht ervaart om ernstig gevaar af te wenden door deze geheimhouding te doorbreken.

Het gaat om de volgende criteria:
bij het niet-doorbreken van het beroepsgeheim ontstaat naar alle waarschijnlijkheid ernstige schade voor de patiënt/pastorant of een ander;
er is geen andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om het te verwachten gevaar af te wenden;
• het is vrijwel zeker dat door de doorbreking van het beroepsgeheim schade aan de patiënt/pastorant of anderen kan worden voorkomen of beperkt;
• de zwijgplichtige verkeert in gewetensnood door het handhaven van zijn zwijgplicht;
• de zwijgplichtige heeft alles in het werk gesteld om toestemming van de patiënt/pastorant te krijgen om informatie te delen met derden.

 
 

Geraadpleegde en aanbevolen boeken


In `HET BEVUILDE NEST` belicht José Al de specifieke sfeer van het opgroeiende kind in een gezin waarin beide ouders onveilig zijn voor het kind. Met als gevolg een gedesorganiseerde binding door vroegkinderlijk en transgenerationeel trauma. Binnen haar werk in de psychotraumahulpverlening is er een onderbelichte groep slachtoffers naar voren gekomen die zij in dit boek centraal stelt. Het zijn mensen met vaak onzichtbare breuken die ze vanaf hun vroege kindertijd met zich meedragen, omdat ze geen veiligheid ervaren hebben binnen het eigen gezin.
 
SMPR Protocol
Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties, geactualiseerd voorjaar 2019. De invuller volgt stapsgewijs een route die, afhankelijk van de situatie, leidt naar verschillende handelingsadviezen. Onmisbare brochure voor de informatiemap voor ambtsdragers in uw gemeente. Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
Onmisbare brochure voor de informatiemap voor ambtsdragers

-“PROTOCOL VOOR GEMEENTEN die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties” Protocol van de Protestantse Kerk. www.webwinkel.pkn.nl/

 
 
SMPR, Doen wat je moet doen 
Een werkboek voor predikanten die gemeenteleden begeleiden bij het verwerken van seksueel misbruik in pastorale of gezagsrelatie. Met o.m. voorbeelden wat er in de gemeente kan gebeuren, en de mogelijkheid van begeleiding door vertrouwenspersonen van de smpr  Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
een werkboek voor o.a. predikanten, met voorbeelden wat er in een gemeente allemaal kan en moet gebeuren

-“DOEN WAT JE MOET DOEN een werkboek voor o.a. predikanten en kerkelijke werkers die gemeenteleden begeleiden bij het verwerken van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie”. Info www.webwinkel.pkn.nl/

 
 
De gemeente van Christus behoort een veilige plek te zijn voor iedereen. En, Goddank, dat is ook vaak zo. Een plaats van liefde en genade, waar niemand de schijn op hoeft te houden. Maar er zijn christelijke gemeenten, kerken en organisaties waar het niet veilig is. Waar mensen gevangen worden gehouden in een systeem van geestelijk misbruik - door intimidatie en manipulatie.

Geestelijk misbruik? Ja, geestelijke leiders kunnen misbruik maken van hun positie om mensen als het ware te gijzelen. Dan is er geen open gesprek meer. Kritiek is uit den boze en iedereen moet dansen naar de pijpen van de leiders. Hoe geestelijk misbruik werkt, hoe je het herkent en hoe je eraan ontsnapt? Dat vertellen David Johnson en Jeff VanVonderen in dit boek. En ze wijzen slachtoffers en daders de weg naar herstel.

-“de subtiele kracht van GEESTELIJK MISBRUIK Manipulatie in kerk en gemeente…. Hoe kom je erachter en hoe ontsnap je er aan”. www.gideonboeken.nl/subtiele-kracht-v-geestelijk-misbruik

 
 
Omzien naar elkaar
Basiszorg in de christelijke gemeente
Deel één gaat over ‘zelfzorg’: wie moet ik zijn om binnen de gemeente een pastorale bediening uit te oefenen, en hoe blijf ik, ook op lange termijn, staande binnen dat pastoraat. Deel twee betreft het pastorale proces: het behandelt een aantal eerder technische aspecten van de pastorale bediening, maar maakt ze tegelijk toch ook weer persoonlijk toepasbaar.
Omzien naar Elkaar is geen boek geworden dat zich in eerste instantie richt tot professionele hulpverleners, maar wel tot de ontelbare gemeenteleden die elke dag weer getrouw pastorale zorg verlenen aan hun mede-gemeenteleden in nood. We hopen dat het een bemoediging mag zijn wanneer ze de last van de pastorale bediening op hun schouders voelen wegen.
Thema’s waar dit boek op ingaat zijn: geestelijk leven, criteria voor het aanstellen van leiders in de gemeente, burn-out, tijdsplanning, omgaan met kritiek, valkuilen in de bediening, intimiteit en betrokkenheid in het pastoraat, hoe handelen wanneer een pastoraal werker seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft begaan, conflict, vertrouwelijkheid, basispastoraat in de gemeente, communicatie, huisbezoek, gemeentetucht, pastorale aspecten van avondmaal, doopdienst, huwelijk, begrafenis, etc.

-“OMZIEN NAAR ELKAAR basiszorg in de christelijke gemeente”. Hieruit met name hoofdstuk 8 “Omgaan met intimiteit en betrokkenheid”. www.pastoralecounseling.org/product/omzien-naar-elkaar/

 
 
Seksueel misbruik is tegenwoordig volop in het nieuws. De officiële getallen zijn onrustbarend, de werkelijke cijfers zijn nog schokkender. Het leven van duizenden kinderen, vrouwen én mannen is er ernstig door beschadigd.
Over leven na seksueel misbruik behandelt de complexe en pijnlijke thema’s rond seksueel misbruik open en eerlijk vanuit christelijk oogpunt. Naast achtergrondinformatie, feiten en getallen komen aan de orde:
 overlevingsstrategieën
 een overzicht van de vele terreinen waarop pijn en beschadiging doorwerkt en hoe herstel op al deze terreinen mogelijk is
 herstel van waardigheid, eer en zelfbeeld
herstel van beschadigde relaties met mensen en met God
Dit boek biedt echte en positieve richtlijnen, alsook veel praktische adviezen en werkelijke hulp. Naast erkenning van de diepe beschadiging wordt aangetoond dat hulp zoeken zin heeft. Casussen uit de praktijk laten zien welke weg mensen afleggen naar herstel.
 Het boek is geschreven door een ervaren counselor. Het zal mensen die zijn misbruikt en hun counselors helpen. Het geeft alle mensen die om hen heen staan (en ook misbruikers) moed om de toekomst onder ogen te zien en visie te krijgen op de hoop en genezing die mogelijk is in Jezus Christus.
 Veel van de principes in dit boek zijn behalve bij seksueel misbruik ook bruikbaar voor mensen die lijden aan de emotionele pijn na andere beschadigingen.
“Gwen heeft een unieke gave om te luisteren en de pijn te begrijpen. Ze weet de juiste vragen te stellen die de kern raken, hoe pijnlijk ook. Vervolgens brengt ze degene die pijn lijdt in de genezende tegenwoordigheid van God. Ze biedt mensen het medicijn van werkelijke hoop.”
Leanne Payne
Gwen Purdie werkte tien jaar als maatschappelijk werker. Daarna stichtte ze Dove Christian Counselling, een christelijk hulpverleningsbureau in Schotland. Gwen en haar man Sandy zijn betrokken bij onderwijs en training van counsel
Casussen uit de praktijk over de weg naar herstel

www.coconut.nu/winkel/boeken/over-leven-na-seksueel-misbruik/

 
 
ISBN: 9789023970378
Auteur: Christiane van den Berg-Seiffert
Titel: Ik sta erbuiten - maar ik sta wel te kijken
Ondertitel: De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers
Flaptekst: 
In de tumultueuze dynamiek na het bekend worden van seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie wordt vaak veel over primaire slachtoffers gesproken en weinig met hen. In dit onderzoek vertellen mensen die seksuele grensoverschrijding hebben ondergaan hoe zij de dynamiek in hun geloofsgemeenschap hebben ervaren. Uit deze gesprekken blijken de schade van de grensoverschrijding en het belang van goede gemeentebegeleiding, evenals de grote betrokkenheid van slachtoffers op hun gemeente.
Christiane van den Berg-Seiffert (1974) studeerde theologie in Leiden en is als predikante verbonden aan de Leidse Studenten Ekklesia. Zij promoveerde op dit onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

-“IK STA ERBUITEN ………”, de relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers. www.bol.com/nl/p/ik-sta-erbuiten-maar-ik-sta-wel-te-kijken/9200000046204980/

Traumasporen
Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen
Prof. dr. Bessel van der Kolk

Dit diepmenselijke boek geeft een verhelderend inzicht in de oorzaken en gevolgen van trauma, en biedt hoop en duidelijkheid voor iedereen die de verwoestende effecten van traumatische ervaringen heeft leren kennen. Trauma is een van de grootste gezondheidsproblemen van deze tijd, niet alleen vanwege zijn uitwerking op slachtoffers van ongelukken en misdrijven, maar vooral ook vanwege de vaak minder zichtbare tol die huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing en verslaving eisen.
bestellen via Traumasporen – Uitgeverij Mens!
Waarom heb ik niet geschreeuwd? Waarom heb ik me niet verzet? Waarom heb ik niemand iets verteld? Waarom deed ik wat de dader vroeg?

 

Taboe doorbreken

Veel slachtoffers van seksueel misbruik kampen met deze vragen en durven zich uit schaamte niet uit te spreken, zelfs niet tegenover vrienden of hulpverleners. In het taboedoorbrekende boek Verlamd van angst wordt precies uitgelegd welke instinctieve overlevingsreacties in werking treden tijdens en na seksueel misbruik.

 

Verlamd van angst

Op deskundige en invoelende wijze helpt Van Minnen de lezer bij het loslaten van het schuldgevoel. Ze legt uit waarom we reageren zoals we reageren, waarom we soms niets doen en verlammen, waarom we meewerken of waarom we het seksueel geweld zo lang verzwijgen; om te overleven.

 

Herstellen en loslaten

Leren waarom je iets gedaan of juist gelaten hebt, bespoedigt niet alleen het herstel, maar kan er ook voor zorgen dat een nog bestaande cirkel van misbruik wordt doorbroken en de kans op herhaling afneemt. Een toegankelijk boek met uitleg, tips, mythen die worden ontkracht en voorbeeldverhalen.

 

Voor slachtoffers en omgeving

Verlamd van angst is bedoeld voor zowel slachtoffers van seksueel misbruik, als ook voor mensen uit de directe omgeving, zoals een therapeut, familielid of vriend. Het lezen van het boek vergroot het begrip voor het slachtoffer en door het boek samen te lezen, wordt het gemakkelijker om erover in gesprek te gaan. Doorbreek op deze manier samen het taboe en zet de stap van schaamte naar opluchting.

-“VERLAMD VAN ANGST herstellen na seksueel misbruik” www.boompsychologie.nl/product/100-2605_Verlamd-van-angst . Zie ook kort filmpje over dit boek www.youtube.com/watch?v=H72BN5ZJ4vQ

 
 
Hoe onschuldig of schadelijk is internetporno?
In de afgelopen 10 jaar is het aanbod van porno geëxplodeerd, waardoor iedere seksuele fantasie online te vinden is en we ongelimiteerd van de ene climax naar de andere kunnen klikken. Maar hoe onschuldig of schadelijk is internetporno eigenlijk echt? In Het pornobrein geeft de Amerikaanse auteur Gary Wilson antwoord op deze vraag en brengt hiermee het fenomeen online pornoverslaving helder in kaart.
Van onschuldig vermaak tot verslaving
Zonder een blad voor de mond te nemen vertelt Gary Wilson hoe online pornoverslaving werkt, wat de gevolgen zijn, wat je kunt doen om er vanaf te komen en vooral hoe veel dat oplevert. De ongelimiteerde hoeveelheid internetporno is namelijk niet zonder gevolgen: het aantal (jonge) mannen met erectiestoornissen neemt enorm toe blijkt uit onderzoek. Internetporno lijkt een vergelijkbare impact op ons brein te hebben als het gebruik van drugs: ons brein vraagt om steeds meer en heftiger materiaal, waardoor lichamelijk contact met een partner niet meer dezelfde mate van opwinding oplevert, of soms helemaal niet meer lukt.
‘In het verleden zag ik mooie meisjes natuurlijk wel, maar ik voelde nooit het verlangen om iets met een meisje te hebben. Al mijn seksuele drang richtte ik op porno.’
Wilson schreef het boek voor iedereen die meer wil weten over de verslavende werking van internetporno zoals ouders, artsen, hulpverleners en onderwijzers. Het boek is een eyeopener voor de dagelijkse pornokijker die merkt dat zijn analoge seksleven eronder te lijden heeft en voor wie zich zorgen maakt over zijn eigen pornoconsumptie. Wilson beschrijft aan de hand van neurowetenschappelijk onderzoek de effecten van dagelijks pornogebruik op het brein en wat je kunt doen om er vanaf te komen. Hij laat zien dat er zelfs voor de meest verstokte pornokijker licht is aan het einde van de tunnel.
Hoe onschuldig of schadelijk is internetporno?

www.boompsychologie.nl/zoeken/100-7104_Het-pornobrein

 
 
'De erfenis van Adriaan' van Johan Lock is een krachtig geschreven familieverhaal dat iedereen zal raken. De roman is deels autobiografisch en gebaseerd op ware gebeurtenissen. Johan Lock heeft literair onderzoek gedaan naar het leven en het geloof. 'De erfenis van Adriaan' is zijn debuut.
Een opmerking van zijn bijna volwassen zoon over het bestaan van God, zet Lock aan het denken over zijn verleden en het verleden van zijn ouders. In 'De erfenis van Adriaan' onderzoekt Lock aan de hand van zijn alter ego Laurens hoe zijn ouders halverwege de jaren vijftig samen met vier andere echtparen een verbond aangingen met God en met elkaar: een verbond van onvoorwaardelijke trouw. 
Johan Lock maakt ons deelgenoot van een groep mensen die zich zonder voorbehoud terugtrekken binnen de grenzen van hun overtuiging en alleen zelf niet in de gaten hebben dat ze op een catastrofe afstevenen. Het boek stelt actuele vragen over groepsvorming en isolement, verbondenheid en sociale controle.
de ernstige gevolgen van een niet corrigeerbare voorganger. Waargebeurd.

www.bol.com/nl/p/de-erfenis-van-adriaan/9200000079711610/?suggestionType=suggestedsearch&bltgh=kyYKv10Uma91Pw9YNXJLAA.1.2.ProductPage

 
 
 
'Wat als John mijn redelijk anonieme leven had kunnen leven en ik in zijn spotlight had gestaan? Waarschijnlijk waren al die mensen dan net zo hard gemanipuleerd en uitgemolken als nu is gebeurd...'
John en Peter leren elkaar kennen bij een evangelisatieproject in Amsterdam. Daarna lopen hun wegen uiteen, maar op afstand blijven ze elkaar volgen. Peter wordt kerkplanter, John voorganger in de charismatische gemeente van zijn vader. Johns ster rijst snel; zijn gemeente groeit en zijn macht en aanzien groeien mee. John wordt groter dan hij aankan en valt keihard van zijn voetstuk. Dan krijgt het verhaal voor beiden een onverwachte wending... John en Peter. Twee mannen die allebei God willen dienen, en daarbij verschillende keuzes maken. Wanneer ben je succesvol als leider? Wanneer ervaar je zegen? Als er veel mensen tot geloof komen onder jouw bediening en zieken worden genezen? Als je rijkdom en gezondheid ontvangt? Of ligt het anders...
De Gezalfde is een prachtige reflectie in romanvorm op genade, menselijke gebrokenheid en christelijk leiderschap.
Het schrijversduo bestaat uit vader Matthijs en dochter Katie Vlaardingerbroek. Matthijs (1971) is verhalenverteller, spreker en schrijver, onder meer van 'Van kikker tot prins'. Katie (1996) is theoloog, columnist en auteur van 'Omvergeblazen - als je heilige huisjes instorten

-“DE GEZALFDE, als goede mannen vallen” ROMAN, Matthijs en Katie Vlaardingerbroek  www.gideonboeken.nl/de-gezalfde

 
 
Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken
Dit heldere basisboek is geschreven voor professionals die grip willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk. Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs, of we nu burgemeester zijn, leerkracht of journalist; we hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin polarisatie – wij-zij denken – zich als een rode draad door politiek en samenleving rijgt.
Het boek levert eye-openers en beschrijft in drie delen wat we moeten weten om een polarisatiestrategie te ontwikkelen en toe te passen. Het eerste deel behandelt de dynamiek van polarisatie, waarna in het tweede deel het conflict; ‘het kleine broertje van polarisatie’ aan bod komt. Doorspekt met praktische voorbeelden komen de grondpatronen in ons handelen en denken aan bod, naast de mensbeelden die ons daarbij parten spelen.
In het derde deel wordt de gereedschapskist – hier al toegerust met inzichten – aangevuld met praktische handvatten. Wat is er nodig voor depolarisatie? Wat zijn de mogelijkheden in de preventiefase, de interventiefase, de bemiddelingsfase en de verzoeningsfase van polarisatie & conflict? Hoe hanteren we daarbij dialoog? En wat zijn de valkuilen? Polarisatiestrategie vraagt om een juiste timing en een afgewogen inschatting van alle krachten. Het denkkader van Bart Brandsma biedt een werkbare en nieuwe benadering, waarmee we onze onmacht in polarisatie kunnen verruilen voor een bewuste polarisatiestrategie en een kundig inzetten van mediative speech en mediative behaviour. Het sluit vervolgens af met twee invalshoeken die niet kunnen ontbreken in een boek over wij-zij denken, hoe hangt radicalisering samen met polarisatie en hoe staat het met de zo noodzakelijke koerswijziging binnen een specifieke en voor polarisatie zeer belangrijke beroepsgroep; de journalistiek?
De inzichten krijgen een praktische vertaling en de handvatten zijn in de praktijk met en door professionals ontwikkeld. De tekst in dit basisboek is voorzien van heldere modellen.

www.insidepolarisation.nl/product/boek-polarisatie/

 
 
‘Feedback in de kerk’ van Paulien Vervoorn is een boek vol aansprekende ideeën om met elkaar te groeien.
In de kerk wordt met vrijwilligers gewerkt, in kerkenraden, commissies, projectteams. Maar vrijwillig is nooit vrijblijvend. Daarom is het belangrijk om ook in vrijwilligersorganisaties en kerken en gemeenten feedback op elkaar te geven. Maar hoe doe je dat? Paulien Vervoorn geeft opdrachten en tips om elkaar goede en opbouwende feedback te geven, zodat er ook in de kerk van elkaar geleerd kan worden. Eerder schreef Paulien Vervoorn o.a. 'Hartelijk getalenteerd' en 'Geloofwaardig spreken'.

www.kokboekencentrum.nl/?s=feedback+in+de+kerk&=Zoek

 
 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

www.bol.com/nl/p/zalig-de-vredestichters/666812729/

heftige geschiedenis, pijnlijk.

www.bol.com/nl/s/algemeen/zoekresultaten/Ntt/%2527ik%2Bwas%2Bpas%2Btwaalf%2527/N/0/Nty/1/search/true/searchType/qck/defaultSearchContext/media_all/sc/media_all/index.html

 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/pastoraat/

Naar homepage in nieuw tabblad http://www.misbruikindekerk.nl/