Politie bereikbaar via

 1. Centralist van telefoonnummer 112   Hier is geen app of site voor.
 2. Telefonist politiebureau of www.politie.nl
 3. Langsgaan bij het plaatselijke politiebureau kan ook altijd.
 
Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website
 

Wat te doen

Voor wie contact zoekt met de politie:

 1. Bel 112 in geval van spoed of acute nood (verkrachting/aanranding, geweld, gevaar). Vraag naar de Zedenpolitie, deze is 24 uur per dag bereikbaar.
 2. Bel 0900-8844 of zoek online contact wanneer er geen sprake is van spoed. Zorg altijd dat je naam, adresgegevens en de belangrijkste feiten paraat hebt. Vraag naar ‘Frontoffice Zeden’.

In alle gevallen volgt contact met een zedenrechercheur. Indien gewenst wordt een informatief gesprek aangeboden.

 

Iedereen kan en mag de politie bellen. Wie dat doet heeft 3 mogelijkheden:

 1. advies vragen.
 2. melding maken: de politie beoordeelt het verhaal en maakt notities, maar er volgt geen onderzoek * Maar zie verderop in de tekst bij het kopje “melding of aangifte”. Behalve wanneer de officier van justitie daar zelfstandig toe besluit.
 3. aangifte doen: dan komt er een opsporingsonderzoek.

www.politie.nl/themas/seksueel-misbruik.html Dit is een uitgebreide informatieve en ter zake doende site.

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
daders kunnen lang geheimhouding afdwingen
 

Wat NIET doen

Voor wie belt met de politie gelden 2 don’ts

 • Bellen in een paniekreactie.
 • Meteen je hele verhaal willen doen, zonder eerst de vragen van de centralist te beantwoorden. De politieman of -vrouw aan de telefoon weet precies welke vragen eerst van belang zijn. Hij/zij volgt een protocol dat ook jou het snelste helpt.

NB: Soms kan het nodig zijn dat de waarnemer buiten het vermoedelijke slachtoffer om beslist om aangifte te doen. Dat kan altijd, o.a. bij conflict van plichten. Zie bij www.misbruikindekerk.nl/pastoraat/ en scroll naar beneden.

 
Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website
grensoverschrijding begint klein, eindigt soms vreselijk.
 

Melding en/of aangifte

Iedereen kan aangifte doen van een mogelijk strafbaar feit.  De politie zal details van hetgeen is gebeurd van haar of hem zelf moeten horen.
• Nadat je melding hebt gedaan bij de politie, wordt er een afspraak met je gemaakt voor een informatief gesprek.
• Dit gesprek voer je met twee zedenrechercheurs. Er wordt onder andere besproken wat de consequenties zijn van het doen van aangifte. Want: eenmaal aangifte gedaan kan deze niet ingetrokken worden, de politie heeft dan onderzoeksplicht en moet een eenmaal gedane aangifte in behandeling nemen. 
• Er worden afspraken gemaakt over de duur van de bedenktijd en over de wijze van contact met de zedenpolitie of je wel of geen aangifte wilt doen.
• Mocht je uiteindelijk besluiten om geen aangifte te doen, dan blijft het bij een melding. Je hebt dan wel verteld wat er gebeurd is, maar er wordt geen aangifte opgenomen en er wordt dan in principe ook geen onderzoek ingesteld.  TEKST LOOP VERDER ONDER DE FOTO

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
 

* Let op: Mocht je besluiten wel melding  en toch geen aangifte te doen, dan kan de officier van justitie besluiten tóch (ambtshalve) verder onderzoek te doen  naar die melding. Dat kan in geval van gevaar voor anderen of vermoeden van ernstige wetsovertreding.

 
 

Voor daders en/of beschuldigden

Sommige advocaten zijn gespecialiseerd in zaken waarin sprake is van een valse aangifte.

-zie ook informatiefilmpjes op https://niksaandehand.com/ en scroll naar beneden.

-voor hulp aan mensen met pedofiele gevoelens https://gevoelens.stopitnow.nl/wie-zijn-wij/

Stellingen

1 Niemand wordt als dader geboren

2 Een dader word je mogelijk pas als je eerst ergens slachtoffer van bent geweest

3 Je bent geen ……. (vul een DSM diagnose in, bijv. Borderline) je hebt geen Borderline, hooguit doe je Borderline

4 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (Zie de Bijbel 1 Johannes 1:9 NBG-vertaling 1951 )

5 De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs. (Zie de Bijbel Romeinen 13 vers 1-4 NBG-vertaling 1951 )

Wetgeving

zie voor korte samengevattte informatie over het Wetboek van Strafrecht, bij

www.smpr.nl/info.aspx?page=11026

zie ook www.zedenadvocaat.nl/seksuele-intimidatie/ over wetgeving en jurisprudentie omtrent psychisch en fysiek overwicht

 
Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website
ambtsdragers net zo strafbaar als in de gezondheidszorg

Besef dat de leeftijd van zowel slachtoffer als dader uitmaakt, zowel emotioneel als juridisch. De wet maakt onderscheid tussen vier leeftijdscategorieën: jonger dan 12 jaar, 12 – 15 jaar, 16 – 17 jaar, 18 jaar en ouder.

 

De vier categorieën voor strafbepaling:

• Categorie 1: Ontuchtige handelingen waarbij de minderjarige wordt geconfronteerd met seksuele handelingen zonder aanraking.

•Categorie 2: Ontuchtige handelingen waarbij er sprake is van aanraking.

• Categorie 3: Ontuchtig aanraken van de naakte geslachtsdelen en het oraal, vaginaal of anaal binnendringen anders dan met een geslachtsdeel.

• Categorie 4: Alle ontuchtige handelingen waarbij er sprake is van oraal, vaginaal of anaal binnendringen met een geslachtsdeel.

Bron: NU.nl/Joris Peters Beeld: ANP

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
 
 

over verschillende betrokkenen

In zedenkwesties zijn veel partijen en belangen. Denk bijvoorbeeld aan de partner en gezin van de dader. 

Zie voor meer info www.smpr.nl/info.aspx?page=13003

 

Maatschappelijke Onrust

Bij een zedenzaak kan Maatschappelijke onrust ontstaan.
De politie en overheden hebben hier beleid voor ontwikkeld.

Zie voor meer informatie hierover: www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201311-handreiking-aanpak-deigende-maatschappelijke-onrust-midden-nederland.pdf
 
 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/politie/

Naar homepage in nieuw tabblad http://www.misbruikindekerk.nl/