Officiële hulpverleners of instanties die om het vermoedelijke slachtoffer heen staan

Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten

Wat te doen

Voor wie contact heeft met een hulpverlener gelden de volgende aanwijzingen:

1. Besef dat iedere betrokken hulpverlener afhankelijk is van de aan hem/haar verstrekte informatie. Dus beantwoord zijn/haar vragen zo concreet mogelijk.

De hulpverlener heeft behoefte aan informatie die past bij zijn bemoeienis, vakgebied en verantwoordelijkheid.  

2. Maak korte aantekeningen van het contact: medium (telefoon, mail, app of nog anders), tijd, datum, gespreksonderwerpen, genoemde feiten en personen, andere betrokkenen.

3. Spreek af hoe en wanneer het volgende contact plaatsvindt en op wiens initiatief.

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Wat NIET doen

 • Eisen stellen, werkwijze voorschrijven, overdonderen met niet ter zake doende details of niet onderbouwde veronderstellingen.
 • Elke hulpverlener heeft zijn eigen focus, vanuit zijn verantwoordelijkheidsgebied. Accepteer dat en ga niet in discussie over wat jij vindt dat de hulpverlener wel of niet zou moeten doen. Dat is zonde van de tijd.

  Besef dat een hulpverlener of functionaris altijd professioneel zal moeten blijven en niet op alle vragen antwoord zal kunnen of mogen geven. Dit kan onbedoeld afstandelijk overkomen, maar kan bijvoorbeeld verband houden met zijn beroepsgeheim.
 
 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/reedsbetrokkenhulpverleners/

Naar homepage in nieuw tabblad www.misbruikindekerk.nl/