Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
eenzaam, kwetsbaar, weerloos

Wat te doen

 • Vertel je verhaal zo snel mogelijk aan een vertrouwd persoon met invloed, liefst buiten je kerk of gemeente. Denk aan een huisarts of reeds betrokken hulpverlener.
 • Of bel een van de nummers hieronder, beide 24 uur per dag bereikbaar. Vertel het niet eerst aan vrienden, vriendinnen of anderen

telefoneer de politie op 0800-0188 en vraag naar de “Frontoffice Zeden”. Met de politie kun je altijd spreken, ook anoniem.

-of telefoon alarmnummer 112 geef door: -wat er aan de hand is -waar er hulp nodig is -welke hulp je wil: politie of ambulance

 

Wat NIET doen

 • Zwijgen, blijven hopen op een oplossing, proberen te vergeten.
 • Contact opnemen met de (vermoedelijke) dader of hem/haar bedreigen of wraak proberen te nemen.
 • Allerlei mensen inlichten die tot de kring van familie of vrienden van de dader behoren.

Ook in je kerk, gemeente of geloofsgroep kunnen mensen de dader direct of indirect kennen. Het is daarom beter om je verhaal te vertellen aan iemand buiten die kring. Dit geldt zeker ook wanneer de vermoedelijke dader iemand in je eigen familie is.

De reden hiervoor is dat daders en mensen die betrokken zijn bij daders soms de schuld bij het slachtoffer gaan leggen. Dit heet Victim Blaming en kan voor jou zeer belastend zijn.

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
zoek altijd hulp en verken deze site

Vrouwelijke dader?

Als jongen of man kun je slachtoffer van een vrouwelijke dader zijn. De schaamte bij het mannelijk slachtoffer is vaak nog groter dan normaal. Het komt veel minder voor maar het is er wel degelijk. Meestal zijn vrouwen mededader maar soms ook oorspronkelijk dader.

Vier types vrouwelijke daders

     1. De jonge aanranders

Vrouwen van tussen de 18 en 24 jaar die zelfstandig opereren gebruik maakt van fysiek geweld.

     2. De verkrachter

Dit prototype valt op door de ernst van het delict.

     3. Psychisch belaste medeplegers

Deze groep wordt gekenmerkt door psychologische en/of psychiatrische stoornissen.

     4. Passieve moeders

Deze groep zit vaak in de hoogste leeftijdscategorie (ouder dan 41 jaar). Dit zijn vrouwen die toekijken bij misbruik of de gelegenheid geven tot misbruik.

Bron: Zoiets doet een vrouw niet door Miriam Wijkman, Catrien Bijleveld en Elisa Hoving.

 
Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten
grensoverschrijding komt in alle kerken voor

Voor hulp en advies kun je ook terecht bij

-klik op www.verbreekdestilte.nl(of telefoon 0900 9999 001) Dit is een initiatief van Slachtofferhulp Nederland.

-of klik op  www.centrumseksueelgeweld.nl/ik-zoek-hulp/ Alle officiele hulpverlening, alle regio`s, 24 uur per dag, gratis bereikbaar

-of klik op www.watkanmijhelpen.nl/ informatieve site van de rijksoverheid om je te helpen.

-of klik op  www.politie.nl

-voor meer achtergrond info een paar korte hulpfilmpjes van deskundigen. Klik op https://niksaandehand.com/ en scroll naar beneden

-voor hulp bij onbedoelde zwangerschap of abortus, ga naar www.erishulp.nl

-hulp bij online seksueel misbruik (sexting, afpersing met naaktfotos etc.) www.helpwanted.nl/

Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten
grensoverschrijdend gedrag is altijd fout

Bij verkrachting, aanranding

niet wassen, niet verschonen, alle kleding zo laten, zodat geen DNA materiaal verloren gaat. DNA-sporen op of in het lichaam kunnen tot ca. 7 dagen aantoonbaar blijven. bel meteen 112

Meer achtergrond informatie

achtergrond artikel “AANGERAND OF VERKRACHT?”  (leestijd 4 minuten) zie   www.fier.nl/mediadepot/308b2bdf0eb/Nr7,p34-35,OverCSG.pdf

voor achtergrond informatie door psychologen etc. veel korte informatieve filmpjes om de situatie beter te kunnen begrijpen. En om te weten wat je het beste kunt doen. https://niksaandehand.com/ scroll op die site naar beneden.

 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/slachtoffer-2/

Naar homepage in nieuw tabblad www.misbruikindekerk.nl/