De organisatorische en/of sociale eenheid van en om de waarnemer.

Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten

Wat te doen

Is het gebeurde bekend bij meerdere personen? Wijs dan een van die groep aan als verantwoordelijke voor de te nemen stappen en coördinatie. Zorg voor eenhoofdige leiding, onderlinge afstemming en taakverdeling.

Voorkom contacten tussen de verschillende getuigen en andere betrokkenen. Voorkom zoveel mogelijk wederzijdse beïnvloeding.

Door meningen en verhalen uit te wisselen, kan het gebeuren dat getuigen worden beïnvloed en de ervaringen en meningen van de ander vermengen met hun eigen verhaal.

 

Wat NIET doen

 • Alles op zijn beloop laten.
 • Emoties negeren of er juist fel op reageren.
 • Systeem om dader heen inlichten en deze zo in staat stellen om sporen te wissen of een alibi te verzinnen.

Voorkom dat de dader of diens relaties, collega’s, familie of buren horen van de beschuldiging. In het ideale geval wordt een dader door de politie met de beschuldiging geconfronteerd.

Voorkom dat als gevolg van alle emoties er een sfeer ontstaat van:

 • victim blaming (zie voor uitleg van dit begrip bij www.misbruikindekerk.nl/waarnemer/ en scroll naar beneden) doordat sommigen het slachtoffer onterecht als mededader gaan beschouwen.
 • secundair slachtofferschap (zie voor uitleg van dit begrip  bij www.misbruikindekerk.nl/waarnemer/ en scroll naar beneden) doordat waarnemers niet worden geloofd of worden afgewezen.
 
 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
 
 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/systeemomwaarnemer/

Naar homepage in nieuw tabblad http://www.misbruikindekerk.nl/