Diegene die namens het bestuur alle officiële communicatie verzorgt

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Wat te doen

1. het bestuur benoemt direct een woordvoerder, die als enige alle communicatie naar buiten coördineert en verwoordt.

2. Beperk de communicatie naar buiten tot het benoemen van alleen de hoognodige vaststaande feiten. Dus niet: ‘X is misbruikt’, maar ’X zegt dat …’ (herhaal zo nodig en eventueel letterlijk wat X heeft gezegd).

3. Overleg intern en met gemeentebegeleider, over de formulering en framing van de berichtgeving.

http://www.smpr.nl/info.aspx?page=13002

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Wat NIET doen

 • Zwijgen
 • ‘Geen commentaar’ als antwoord op vragen geven.
  • Processen die niet gestuurd worden, kunnen alle kanten opgaan. Achteraf bijsturen wordt dan steeds moeilijker.
 • Pas iets naar buiten brengen als je ‘alle feiten op een rij hebt’
  • Afhankelijk van wat er al naar buiten is gekomen en hoeveel mensen met anderen erover communiceren, is timing van berichtgeving uiterst belangrijk.
 

Woordvoering

Zie ook www.frankwatching.com/archive/2016/10/26/crisiscommunicatie-zo-start-je-razendsnel-je-team-op-handige-templates/

Besef dat geruchten eerder per minuut rondgaan dan per kwartier. Elk woord kan enorme gevolgen hebben. Daarom doen in deze fase alleen vaststaande feiten ertoe.

Ten alle tijde geldt: het belang van het vermoedelijke slachtoffer staat voorop. Daarna pas andere belangen.

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
 

Het bestuur stelt een woordvoerder aan. Niemand dan alleen de aangestelde woordvoerder doet mededelingen naar buiten.
-Het bestuur stelt daarnaast iemand aan die aanspreekpunt is voor de leden
-Alle bestuursleden en leidinggevenden verwijzen bij vragen en opmerkingen consequent naar de hiervoor aangestelde personen.
Het bestuur houdt van meet af aan een logboek bij. Hierin worden zaken vastgelegd als: wie heeft met wie gesproken en wat gezegd, op welk tijdstip en via welk medium? Alleen feiten, geen aannames
Bestuur en woordvoerder overleggen samen welke feiten voor welke doelgroepen van belang kunnen. Onderscheid daarbij bijvoorbeeld familie, vrienden, kennissen, leidinggevenden etc. Overleg ook over de framing van de berichtgeving. Het eerste woordgebruik zet de toon en daar kom je haast niet meer vanaf. 

 
Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte
 

proactief RISICO nemen

Regie

Initiatief

Slagvaardigheid

Integer

Christelijk

Openheid

Houding: betoon met slachtoffer(s) en diens verwanten empathie en welgemeend medeleven. Bescheidenheid siert de mens. Doe alleen mededeling waar je zeker van bent. Wees in de rust en neem je tijd. Verrassende vragen aannemen en meenemen in overleg met bestuur en verantwoordelijken.

-Behoudt de regie door van meet af aan het initiatief te nemen in de communicatie naar buiten. Geef pro-actief en op gezette tijden, beperkte, nuttige informatie, zoveel mogelijk in neutrale bewoordingen. Alleen feiten benoemen.

Oude conflicten kunnen bijna onmiddelijk weer oplaaien en stellingen worden betrokken. Berichtgeving moet duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Besef dat elk bericht, hoe klein en beperkt opgesteld ook, de lont in een persoonlijk of gezamenlijk kruitvat kan zijn.

Besef dat er mensen in de kerkelijke gemeente kunnen zijn die, zonder dat het bekend is, soortgelijke situaties hebben meegemaakt, als slachtoffer of dader of vals beschuldigd zijn geweest. Dat kunnen ook je eigen collega bestuursleden zijn.

-Ten alle tijde geldt: het belang van het vermoedelijke slachtoffer staat altijd voorop. Daarna pas andere belangen.

 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/woordvoerder/

Naar homepage in nieuw tabblad http://www.misbruikindekerk.nl/